KLIK-opdracht

Het Brussels kabinet

20211001 klik-opdracht brussels kabinet

Opdracht

Zou het niet mooi zijn als de Brusselse klassen mochten beslissen over hoe het onderwijs georganiseerd wordt, hoe we van Brussel een verkeersveilige en milieuvriendelijke stad kunnen maken of hoe we voldoende ruimte kunnen voorzien voor jongeren?

In deze opdracht kan dat en stellen we onze eigen KLIK-regering voor Brussel samen. Kies met de hele klas jullie rol binnen onze regering (minister van onderwijs, verkeer, milieu, …) en vertel de rest van Brussel jullie droom over jullie domein. 

💡 Kies je voor deze opdracht, dan komt Maya in jouw klas langs om jullie speech te filmen.

Opgelet: als je deze opdracht kiest, kan je niet meer voor de opdracht ‘KetCity’ kiezen.

🎤 De JOURNALISTIEKE COMPETENTIES in deze opdracht: research, spreekvaardigheid en presentatieskills, werking camera

Het gaat het in zijn werk? 🙋

 • Kies het departement dat jouw klas wil leiden: Milieu, Onderwijs, Verkeer, Vrijetijd en Ontspanning, Sport, Geldzaken, …
 • Bespreek met de klas wat jullie plannen zijn voor dit departement: wat wil je behouden, wat moet er dringend anders en welke ideeën ontbreken er nog om van Brussel op dit vlak de ideale stad te maken?
 • Schrijf een speech over jullie plannen voor dit domein en start die speech met de woorden: “Als ik minister van [jullie domein] was, dan …”
 • Verdeel daarna de speech over een aantal leerlingen die elk één of een paar zinnen voorlezen.
 • Is je speech klaar? Dan komt Maya van BRUZZKet met de camera naar jouw klas en filmt ze de leerlingen die een voor een voor de camera hun deeltje van de speech voorlezen. BRUZZKet monteert alles tot een mooie beleidsverklaring van jullie.

Meer over de journalistieke competenties in deze opdracht 🎤

 • Spreekvaardigheid en presentatietechnieken: Hoe spreek je een menigte toe op een boeiende, enthousiasmerende manier? Hoe leg je jouw standpunt uit op een duidelijke, heldere manier, die ervoor zorgt dat je publiek aandachtig blijft luisteren?
 • Research doen: wat is er nu al en wat ontbreekt nog in het beleid?
 • Werking camera: Maya komt jullie in de klas filmen. Zo kunnen jullie zien hoe zo'n camera precies werkt.

Wat heb je nodig voor deze opdracht? 📸

 • een computer of papier om jullie speech te noteren
 • informatie over jullie domein

👉 Klaar met de opdracht?

Top! Hopelijk hebben jullie veel bijgeleerd en was het vooral ook heel plezant om te doen. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.🤩

Stuur een mailtje naar BRUZZKet en voeg de volgende informatie toe:

 • naam van de opdracht
 • naam & gemeente van de school
 • naam van de klas en leerkracht
 • voornamen van de leerlingen die aan de opdracht meewerkten
 • de uitgeschreven speech zodat Maya zich hierop kan voorbereiden

Klassen die deelnemen aan KLIK zullen nadien gecontacteerd worden door BRUZZKet voor het filmmoment.

Lees meer over