KLIK

Beïnvloeden de media onze gevoelens?

De leerlingen zetten alle tips om de verspreiding van het coronavirus nog eens op een rij.

Er wordt veel gesproken over het coronavirus en dat kan mensen bang maken. De leerlingen van basisschool Papageno onderzochten of de berichten in de media bepalen hoe we ons voelen?

20200313 coronavirus

We hebben ons verdiept in deze kwestie en zijn gaan onderzoeken of media ons terecht bang maken. De leerlingen hebben deze stelling op verschillende manieren onderzocht: Een interview van de directie en een ouder, een filmpje rond preventie rond het coronavirus en onderzoek van artikels en krantenkoppen.

De leerlingen spraken met de directeur van hun school die hen vertelde welke maatregelen de school neemt. Opgelet: dit interview werd afgenomen toen er nog geen sprake was van het opschorten van de scholen.

Na het onderzoek hielden we een gesprek met de leerlingen. In eerste instantie vonden we dat we niet zo bang moesten zijn. Krantenartikels zorgden voor ongerustheid, maar uit informatieve grafieken merkten we dat vooral ouderen ziek kunnen worden.

Na verloop van tijd merken we wel op dat het bij ons ook reëel wordt. Alle uitstappen, oudercontacten, GWP's, ... worden daarom geannuleerd om ons te beschermen. En ondertussen is ook bekend dat alle lessen stilgelegd worden en we tot aan de paasvakantie niet naar school mogen.

20200313 corona collage media
Een collage van krantenkoppen over het corona-virus.

Conclusie

De media informeren ons vooral over feiten en beïnvloeden ook onze gevoelens door de foto's, krantenkoppen, getallen en grafieken die ze tonen. Maar soms moeten we met de neus op de feiten gedrukt worden om te beseffen dat het coronavirus wel degelijk gevaarlijk is en dat we ons en anderen moeten beschermen.

Belangrijk! De leerlingen voerden de opdracht uit voor de strengere maatregelen waarbij de lessen in alle scholen worden opgeschort. De tips om de verspreiden van het coronavirus te vermijden, zoals je handen vaker wassen en elkaar geen hand of een kus geven, gelden natuurlijk wel nog altijd.

Ben je ongerust door het nieuws over het coronavirus, dan kan je altijd terecht bij AWEL via awel.be of op het gratis nummer 102