21 maart is Dag tegen Racisme en Discriminatie: Wat is het en wat kan je doen?

© BRUZZ
Updated: 21-03-2023 - 17:25

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Veel mensen worden jammer genoeg nog steeds uitgesloten of ongelijk behandeld omwille van hun huidskleur of afkomst. Wat kan je doen als je ermee te maken krijgt? En ken jij het verschil tussen racisme en discriminatie? We spraken er ook over met enkele ketten. Die TikTok kan je onderaan het artikel bekijken.

Discriminatie

Discriminatie is iemand niet goed behandelen of uitsluiten, omwille van die persoon zijn geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap... 🙍‍♂️ Vaak baseren mensen zich dan op vooroordelen die eigenlijk niet kloppen.

Als een meisje bijvoorbeeld niet wordt uitgenodigd voor een wetenschapswedstrijd enkel en alleen omdat ze een meisje is, dan spreken we van discriminatie op basis van geslacht. In dit voorbeeld wordt er immers vanuit gegaan dat meisjes niet goed zijn in wetenschap. Dat is natuurlijk een vooroordeel.

Racisme

Racisme is het oneerlijk behandelen of uitsluiten van mensen op basis van hun huidskleur, afkomst of nationaliteit. Racisme is dus eigenlijk een vorm van discriminatie, maar omgekeerd is discriminatie niet altijd racisme.

Hoewel discriminatie en racisme dus niet helemaal hetzelfde zijn, zijn ze beiden niet oké en zelfs strafbaar.

Wat kan je doen als je met racisme of discriminatie te maken krijgt?

Ben je zelf het slachtoffer van racisme of discriminatie? Dan kan je dat melden op de website van Unia. Unia is een organisatie die discriminatie en racisme bestrijdt en gelijke kansen toejuicht. Je kan hen bellen of mailen, of een afspraak maken.

Daarnaast kan je je verhaal ook vertellen aan Awel en JAC. Daar kan je met mensen chatten om over je ervaringen te vertellen.

Vergeet ook niet dat je met je verhaal altijd bij een vertrouwenspersoon terecht kan. Dat kan een leerkracht 👨‍🏫 zijn of je broer of zus, je ouder 👨‍👩‍👧‍👦 of de coach van je sportclub ⛹️. Want praten over wat je meegemaakt hebt, helpt.

Meer informatie vind je op de website van WatWat.

Wat als je het bij iemand anders ziet gebeuren?

Ook dan kan je helpen. Je kan de persoon die een racistische uitspraak deed aanspreken en vertellen dat die uitspraken niet oké zijn. Zorg er wel voor dat je zelf ook niet gaat beledigen. ❤️

Vaak zegt zo’n persoon deze foute dingen omdat hij boos of bang is. Het kan ook zijn dat hij te weinig weet en niet beseft waarom zijn uitspraken verkeerd zijn.

Als je de persoon die foute uitspraken deed, liever niet zelf aanspreekt, kan je er ook altijd een andere persoon bij halen zoals bijvoorbeeld je leerkracht.

Maar het allerbelangrijkste is dat je het slachtoffer steunt en vraagt of je iets kan doen om te helpen.

Meer tips vind je op de websites van WatWat en Awel.

We spraken met de leerlingen van het 5de leerjaar van basisschool De Telescoop over racisme en discriminatie. 👇