Jongeren kunnen veilig en verstandig surfen

Volgens een enquête gebruiken Brusselse jongeren het internet niet alleen voor Snapchat, TikTok en andere sociale media. 83 procent gebruikt het internet ook voor schoolwerk én ze doen dat op een veilige en verstandige manier.

De enquête werd bij 670 kinderen uit Brusselse middelbare scholen afgelegd. Daarin werden de digitale vaardigheden van de jongeren op school en daarbuiten onderzocht.

Resultaten?

Over het algemeen lijken de jongeren bewust om te gaan met het internet. De meesten weten hoe ze zich online moeten beschermen door bijvoorbeeld een ingewikkeld wachtwoord te kiezen met cijfers, hoofdletters en symbolen, door steeds een verschillend wachtwoord te gebruiken voor elk account of door regelmatig hun wachtwoord te veranderen.

Tot slot werd ook vastgesteld dat jongeren met verstand op het internet surfen. Bij het zoeken van informatie gaan de meesten naar een andere bron kijken om de info te bevestigen of om te controleren of het niet om 'fake news' gaat.