Nieuws

Op Boekencheckdag wordt er geteld hoeveel kinderen het zonder schoolboeken stellen

© Mattias Verhelst - BRUZZ
| Gemeentelijke basisschool Regenboog, Sint-Jans-Molenbeek (archiefbeeld).

Steeds meer jongeren kunnen hun schoolboeken niet betalen. Dat zeggen verschillende armoedeorganisaties en de onderwijskoepels. Ze organiseren daarom voor het eerst een Boekencheckdag, en roepen leerkrachten op om in alle secundaire scholen te tellen hoeveel leerlingen het zonder boeken moeten stellen.

Een jaar naar school gaan in de eerste graad van het secundair onderwijs kost gemiddeld 1309 euro. Daar komen nog gemiddeld 305 euro aan schoolboeken bij. Uit een rondvraag van de Gezinsbond blijkt dat meer dan 1 op 10 leerlingen de schoolfactuur moeilijk kan betalen.

De Boekencheckdag moet een beter beeld geven over hoe groot het probleem is. "We kregen signalen van leerkrachten dat er leerlingen zijn zonder schoolboeken, soms zelfs het hele jaar lang. Als ze nagaan waarom dat zo is, dan is dat meestal omdat de ouders de boeken niet kunnen betalen," vertelt Colette Victor, coördinator van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen.

Het project begeleidt al twee jaar secundaire scholen bij het omgaan met armoede en alle kosten die bij schoollopen komen kijken. Boekencheckdag moet het probleem aankaarten bij scholen en leerkrachten.

Sterke scholen

"De scholen moeten terug de leiding in handen durven te nemen," geeft Victor als voorbeeld. "Scholen onderschatten heel vaak dat ze kunnen onderhandelen met de boekenleveranciers. Ze onderhandelen over de prijs, maar zouden ook kunnen praten over een haalbaar afbetalingsplan voor ouders," zegt Victor.

"Het onderwijs heeft een hele belangrijke maatschappelijke rol in het creëren van gelijke kansen," benadrukt ook Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO! "Daarom vraagt het GO! de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Maar tot het zover is, stimuleren we onze scholen en scholengroepen om een slim kostenbeleid uit te werken en spreken we onze leerkrachten aan over thema’s als armoede."

Lees meer over