Wat is het verschil tussen een Europese en een Belgische school?

Naar school gaan in een Europese school is een beetje hetzelfde als naar school gaan in een Belgische school. Maar toch zijn er dingen die anders zijn en die wij niet gewoon zijn. Norena zit zelf in een Europese school en vertelt wat er anders is.

Zo zit dat bij mij:

Ik start in september in het zesde middelbaar maar in een Belgische school zou dat het vijfde middelbaar zijn.

In de Europese school is er een kleuterschool 👶, een lager onderwijs 👦 en een middelbaar 🙎‍♂️. Net zoals in het Belgische schoolsysteem dus.

Maar er is wel een verschil in het aantal leerjaren. De lagere school bestaat namelijk uit 5️⃣ leerjaren en het middelbaar uit 7️⃣ leerjaren. Op de Europese scholen is het zesde leerjaar dus eigenlijk het eerste middelbaar.

Onze school is ook heel erg groot. In totaal zijn er wel 3.119 leerlingen!

Taalsecties 💬

In een Europese school hoor je heel veel verschillende talen omdat de leerlingen vaak uit andere Europese landen komen.

Daarom zijn er in deze scholen taalsecties. In mijn school in Laken zijn er acht verschillende taalsecties: een Nederlandse, Franse, Italiaanse, Engelse, Duitse, Bulgaarse, Roemeense en een Estse.

Je behoort tot de klas waar je moedertaal gesproken wordt. Omdat ik Nederlandstalig ben, zit ik dus in de Nederlandse taalsectie.

Zo zit dat bij mij:

moedertaal = Nederlands ➡️ meeste vakken 

2e taal = Frans ➡️ geschiedenis en aardrijkskunde

3e taal = Engels ➡️ soms LO

4e taal = Spaans

Je volgt veel lessen in je moedertaal. Maar daarnaast kan je ook kiezen voor een tweede, een derde taal en zelfs een vierde taal.

De tweede taal is de taal waarmee je veel in contact komt. Op mijn school kan je kiezen tussen Frans en Engels. In één van die twee talen krijgen je een aantal van je vakken. Op die manier krijg je dus veel lessen in andere talen. 🗺️

De verschillende taalsecties op mijn school hebben bijna allemaal Frans als tweede of derde taal en daarom wordt er tussen de verschillende taalsecties of klassen meestal Frans gesproken. 🗣️

  20220717 videostill europese school norena02

  Geen studierichtingen

  In een Europese school zijn er geen studierichtingen zoals Latijnse of Moderne talen🌏 of Wiskunde-Wetenschappen🔬 waar je voor moet kiezen.

  Op onze scholen wordt er gewerkt met keuzevakken. Dit wil zeggen dat je je eigen pakketje lessen mag kiezen. Er zijn natuurlijk wel veel lessen verplicht.

  Als je ouder wordt, mag je meer vakken weglaten of erbij nemen. Je kan dan bijvoorbeeld voor meer of minder wiskunde kiezen. Je mag er lessen economie, kunst, ICT (= computerles) bij nemen of net meer sportlessen. ⛹️‍♀️

  20220717 videostill europese school

  Kortere lesuren

  Wat ook anders is, is hoe lang een lesuur bij ons duurt. In het Belgische systeem is dat 50 minuten, bij ons duurt een les 45 minuten. 🕑 Dan hebben we 5 minuten tijd om naar onze volgende les te gaan.

  Wij praten trouwens ook niet over lesuren maar over periodes.

  Wat is dat?

  De Europese Commissie is onderdeel van de Europese Unie. De Europese Commissie zorgt voor bijvoorbeeld nieuwe wetten, zorgt dat de Europese Unie genoeg geld heeft en vertegenwoordigt de Europese Unie in andere landen buiten de EU.

  Mag iedereen naar een Europese school in Brussel?

  De Europese scholen werden opgericht om onderwijs te geven aan de kinderen van mensen die bij een van de Europese instellingen werken. Dat betekent dat deze kinderen voorrang krijgen om zich in te schrijven in de Brusselse Europese scholen.

  Na die voorrangsperiode mogen ook andere leerlingen zich inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn en dus ook kinderen waarvan geen van de ouders voor de Europese instellingen werken.

  In Brussel zijn de plaatsen echter beperkt en meestal volledig ingenomen door kinderen waarvan een van de ouders bij de Europese instellingen of Europese commissie werkt.

  LEES EN BEKIJK OOK:

  • Zo ziet een lesdag op de Europese school eruit: lees
  • Norena leidt je in een video rond in haar school: bekijk