KLIK

Congo: een beetje geschiedenis

20220427 tijdlijn congo klik

Congo was van 1885 tot 1960 een kolonie . Hoe was het leven in die periode? Hoe zag Congo eruit voor ze een kolonie werden? De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Pistache uit Schaarbeek doken in de geschiedenis en vonden daar dit. 👇👇

In het kort

📆 Voor 1885 = PRE-KOLONIALE PERIODE:  dit is de periode toen Congo nog geen kolonie van België was

📆 1885 - 1908 = CONGO-VRIJSTAAT: de periode waarin het land eigendom van koning Leopold II was

📆 1908 - 1960 = BELGISCHE-CONGO: de periode waarin het land eigendom van de Belgische regering was

📆 Na 1960 = ONAFHANKELIJK CONGO: het land is geen kolonie meer van België

Tot 1885: Pre-koloniale periode

Ooit bestond Congo uit allemaal kleine koninkrijken. 👑👑👑 Elk koninkrijk had een andere baas. Er werden veel verschillende talen gesproken. Elk koninkrijk had ook zijn eigen tradities en geloof.

1885 - 1908 : Congo-Vrijstaat

Nadien werd Congo ontdekt door de Britse ontdekkingsreiziger Stanley. 🗺️ Koning Leopold II stuurde Stanley in 1879 naar Congo om op verkenning te gaan in het land. Hij vond Congo een heel interessant land om als kolonie te bezitten.

Nadat Stanley terugkeerde naar Europa werd op de conferentie van Berlijn (1885) beslist dat koning Leopold II 🤴🏻 Congo als privé-kolonie mocht bezitten. Hij was er nu baas.

Hard werken voor Leopold II

In Congo zijn er veel interessante grondstoffen zoals rubber, kobalt, diamanten en olie. Koning Leopold II liet de Congolezen heel hard werken, en de opbrengst van deze grondstoffen ging niet naar de bevolking maar rechtstreeks naar hemzelf.

Hij liet ook olifanten doden voor hun ivoor. 🐘 Ivoor werd in Europa gebruikt voor piano’s en juwelen, maar een ivoren tand stond toen ook symbool voor rijkdom.💰

Blanke mensen hadden het voor het zeggen

Congolezen moesten christen worden, ze mochten niet meer geloven in wat ze wilden. ⛪ De eerste scholen werden in die tijd gebouwd met als doel de Congolezen de manieren en tradities van de blanken te leren.

Wat kenmerkend was voor deze periode was dat de Congolezen geen stem meer hadden 🤐 en gezien werden als minderwaardig. De blanken geloofden in die tijd dat ze het beter wisten dan de Congolezen. Congolezen werden in die tijd dus heel slecht behandeld.

Wist je trouwens dat Leopold II zelf nooit in Congo geweest is? De blanken die er waren, werkten wel in opdracht van hem.

20220427_congo_koloniaal_verleden.png
© BS Pistache

Van 1908 tot 1960: Belgisch-Congo

De aanpak van koning Leopold II kreeg veel kritiek van over de hele wereld. 😡 Daarom werd beslist dat Congo geen privé-bezit meer mocht zijn van één man.

In 1908 kwam Congo in handen van de Belgische regering en werd het land Belgisch-Congo genoemd. Dwangarbeid en mishandeling werden verboden, maar toch gebeurde het nog.

Onderwijs en gezondheid

Wat België wel belangrijk vond, was dat de gezondheidszorg en het onderwijs verbeterde. Elke Congolees kreeg een medisch paspoort en er werden meer ziekenhuizen gebouwd.🏥

Congolezen konden ook vaker naar school 📚, maar het bleven wel vooral strenge katholieke scholen.

In 1954 opende de eerste universiteit in de buurt van Leopoldstad (de huidige hoofdstad Kinshasa).

Vanaf 1960: Onafhankelijk Congo

In 1960 werd Congo onafhankelijk na veel protest tegen het Belgisch beleid. Sindsdien is het land niet langer een kolonie.

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Pistache uit Schaarbeek gingen op zoek naar de koloniale sporen van Congo in Brussel en dachten na over hoe we met dat verleden moeten omgaan.